Omtrent Mediation

omtrent mediation

Waar mensen samenleven ontstaan relaties; denk aan liefdes-, werk-, familie- of burenrelaties. Deze relaties kunnen helaas worden verstoord door ruzies, ook wel conflicten genoemd.

Vaak is het, om enigszins plezierig verder te leven, gewenst om aan dit conflict (echtscheiding, verstoorde werkrelatie of burenruzie) een einde te maken.

Dat kan door een onpartijdige derde een beslissing te laten uitspreken over het conflict; denk aan een rechter of een geschillencommissie. De uitspraak is bindend en niet altijd tot tevredenheid van beide partijen. Vaak houdt een van de partijen een wrange nasmaak over aan de uitspraak, maar zal hiermee moeten verder leven. Als men de andere partij nooit meer wenst te ontmoeten en de meest ernstige ziektes toewenst, is dit de beste manier voor conflict beëindiging. Maar of het oordeel van de rechter in uw voordeel zal uitvallen is niet met zekerheid te zeggen.

Als het wel belangrijk is dat men in de toekomst op een fatsoenlijke manier met elkaar blijft omgaan (bijv. na echtscheiding i.v.m. de kinderen) kan men er ook voor kiezen om gezamenlijk met een onpartijdige derde tot een oplossing te komen. Mediation is dan 1 van de mogelijkheden.

Mediation is een methodiek waarbij mensen die met elkaar een conflict hebben, de gelegenheid krijgen om, met hulp van een mediator, weer met elkaar in gesprek te komen en in vrijheid de benodigde beslissingen kunnen nemen die tot beëindiging van het conflict kunnen leiden. De mediator heeft hierbij een neutrale en onpartijdige rol.

Bij elk conflict zijn persoonlijke belangen en emoties van grote invloed. Een mediator kan mensen, die een conflict met elkaar hebben, helpen om die belangen en emoties in beeld te brengen, waardoor er mogelijk begrip ontstaat voor het standpunt van de ander. Vaak schept dit een basis tot verder onderhandelen over de oplossing van het conflict.

Mediation:

  • lost niet per definitie elk conflict op.
  • werkt alleen als er bij beide partijen bereidheid is om te zoeken naar een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  • vindt nooit plaats op basis van “No cure, no pay”.

Heeft u een conflict met uw (ex)partner, echtgeno(o)t(e), werkgever, werknemer, buren of familie(lid)? Vindt u het belangrijk dat aan dit conflict een einde komt zodat het leven voor beiden weer aangenamer wordt? Dan ben ik bereid om met u te kijken of ik, als mediator, u hierbij kan helpen!